Menu Close

Prime Zone ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับ Ekamai International School

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน จำกัด โดยนายธันภ์วาจ์ รุ่งสิทธิมงคล กรรมการผู้จัดการ
ได้มอบทุนการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมโรงเรียนนานาชาติเอกมัย เนื่องด้วย นักเรียนระดับเกรด11(มัธยมศึกษาปีที่5)โรงเรียนนานาชาติเอกมัยได้รับมอบหมาย
ให้จัดกิจกรรมในโรงเรียน งาน Fun Fair คืองานที่จัดขึ้นเนื่องจากการครบรอบ 65th ปีของโรงเรียนและงาน EIS Games คืองานกีฬาสีประจำปี
และถูกจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในงาน

Download document

Enter your email before downloading this document

Compare