Menu Close

Prime Zone ได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน จำกัด โดยนาย ธันภ์วาจ์ รุ่งสิทธิมงคล กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ นายธีรวิทย์ จุลสุคต รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษา เฟิรส์สตาร์ จำกัด พร้อมทีมงาน ได้เข้าร่วมพูดคุย ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

Download document

Enter your email before downloading this document

Compare