Menu Close

งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทประจำปี ฉลองวันปีใหม่ 2023 บริษัท บริหารสินทรัพย์ไพร์มโซน จำกัด

         งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานทุกคน บริษัท บริหารสินทรัพย์ไพร์มโซน จำกัด ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

 

Download document

Enter your email before downloading this document

Compare