Menu Close

“บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน จำกัด” มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย ด้วยบริการขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เพื่อพักอาศัยและการลงทุน

หากพูดถึงบริษัทบริหารสินทรัพย์ และขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโด โฮมออฟฟิศ ที่ดิน เชื่อว่าหลายคนอาจรู้จัก “บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน จำกัด” (Prime Zone Asset) ที่มาพร้อมความมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย ด้วยบริการขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เพื่อพักอาศัยและการลงทุน โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนาน

“บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน จำกัด” เป็นบริษัทที่บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัท บริหารสินทรัพย์ จํากัด โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541

หลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามในสัญญารับโอนสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพกับสถาบันการเงินหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร UOB ธนาคาร TTB หรือสถาบันการเงินต่างๆ มาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชําระ รวมทั้งให้บุคคลทั่วไปได้ซื้อทรัพย์สินในราคาสมเหมาะสมและจับต้องได้

คุณธันภ์วาจ์ รุ่งสิทธิมงคล ผู้บริหารระดับสูงสุดในองค์กร (CEO) มีแนวคิดในการผลักดันองค์กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารงานภายใต้หลักการธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาหนี้สินและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ให้มีศักยภาพและได้มาตรฐาน เพื่อกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจและช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจบริหารหนี้สินด้อยคุณภาพ (NPL) และกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือลูกหนี้ ให้คำปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกิดความมั่นคงในด้านการเงิน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มาพร้อมจะมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยและพันธกิจ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และยังพัฒนาระบบงานภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อความเติบโตและยั่งยืนขององค์กร รวมถึงพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านการบริหารสินทรัพย์ที่มีความสามารถและจริยธรรม ที่สำคัญยังเตรียมยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคม

เรียกได้ว่า บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน จำกัด เราดูแลและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินของลูกหนี้จากการเป็นหนี้ด้อยคุณภาพให้มีคุณภาพ ก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง
ที่อยู่ : เลขที่ 18 The Unicorn Phayathai ชั้น 11 ห้อง 1101 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ : 09.00 – 18.00 น.
Facebook : Prime Zone Asset
TikTok : primezone_official
Line ID : @primezone
Website : https://www.primezone.co.th
Email : info@primezone.co.th
Tel. 080-159-8555

Facebook : https://www.facebook.com/PZAsset
TikTok : https://www.tiktok.com/@primezone_official

Download document

Enter your email before downloading this document

Compare