Menu Close

Tag: ธุรกิจ

Primezone เข้าร่วมปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อสำหรับธุรกิจ SME

 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน จำกัด โดยนายธันภ์วาจ์ รุ่งสิทธิมงคล กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ คุณสุนันทา ศิริกุล ผู้อำนวยการเขตลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อสำหรับธุรกิจ SME รับผู้ช่วยขายทรัพย์ สงกรานต์ 2567 บริษัท…

Download document

Enter your email before downloading this document

Compare