Menu Close

Tag: สินเชื่อ

Primezone เข้าร่วมปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อสำหรับธุรกิจ SME

 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน จำกัด โดยนายธันภ์วาจ์ รุ่งสิทธิมงคล กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ คุณสุนันทา ศิริกุล ผู้อำนวยการเขตลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมปรึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อสำหรับธุรกิจ SME บ้านเดี่่ยว 2 ชั้น หมู่บ้าน…

Download document

Enter your email before downloading this document

Compare